Edit

Nou projecte internacional “Embracing the Planet”

Un exemple de la diversitat i la singularitat en la creació de projectes innovadors: el projecte “Embracing the Planet”, un gran espectacle itinerant, dissenyat per PLAYMEDIA en partenariat amb una companyia de música i dansa franco-sud-africana. Un musical que utilitza grans espais escenogràfics i les noves tecnologies per recrear “un concepte” de la defensa de les cultures, les músiques i les històries de la història.