Edit

Projecte de valoració, intervenció i millora de les rutes megalítiques de Gorafe (Ajuntament de Gorafe)

Client: Ayuntamiento de Gorafe / ADR Guadix

En el territori de Gorafe i els seus voltants s’agrupen més de 300 monuments megalítics. Es tracta d’un fenomen singular que permet conèixer una gran varietat de tipologies i característiques diverses d’aquestes restes del passat. El Centre d’Interpretació del Megalitisme constitueix el centre de referència en el qual conèixer les particularitats d’aquests monuments a la zona. En aquest sentit, es converteix en punt inicial a partir del qual els visitants poden distribuir-se per tot el territori i conèixer, in situ, els diferents megàlits. Playmedia ha creat el discurs museològic, així com ha dissenyat el conjunt d’elements museogràfics del centre. Destaca l’espectacle audiovisual de gran format que cobreix la columna arquitectònica central de l’edifici. Aquí el visitant pot observar una doble projecció amb una gran semiesfera que evoca el globus terraqui. Sobre ella s’hi projecten en gran format diferents accions de la vida quotidiana del neolític.