Edit

Museu de Belles Arts de Castelló (secció Etnologia i Arqueologia)

Client: Diputació de Castelló / SONO

La intervenció a la planta subterrània del museu implicava la generació de recursos audiovisuals i interactius singulars donades les característiques arquitectòniques existents. L’aplicació d’una imatge creativa i original, combinada amb una distribució adequada dels continguts etnogràfics i arqueològics permet capgirar la imatge que ja existia en la primera planta del museu, i que basava la seva intervenció en peces i textos.