Edit

Manresans al segle XXI

Client: Ajuntament de Manresa

 

Es tracta d’una exposició temporal que té per objectiu presentar en fenomen de la migració a la ciutat de Manresa. El punt de vist que es mostra a l’exposició parteix de les experiències que posseeixen les persones que provenen d’altres llocs i que arriben a la ciutat. A l’exposició podem escoltar una conversa telefònica entre familiars o bé situar-nos enmig d’un diàleg que mantenen diverses persones que han emigrat dels seus països i ens expliquen la seva història.