Edit

Centre d’Interpretació de la Mineria. Cerro del Toro (Ajuntament de Motril)

Client: Ayuntamiento de Motril

En un dels paratges més elevats de la ciutat de Motril, es troba el Cerro del Toro, un dels llocs més populars de la zona per la seva importància en la producció de zenc. Els romans ja començaren a extraure el mineral d’aquesta inacabable cova, i aquest procés ha romàs fins entrat el segle XX. Avui, en el segle XXI, el Cerro s’obre al públic amb una funció ben diferent: descobrir, mitjançant les noves tecnologies, les particularitats i evolució de l’extracció de zenc al llarg de la història, el seu ús a les nostres vides quotidianes i les característiques geològiques de la zona. Playmedia dissenya un centre diferent i singular a aconsegueix reconvertir l’ús originari de la cova, convertint aquest fantàstic parc perirubà en una oferta turística de primer nivell. Una emocionant expedició a través de la història de la cova.